SANTI Diving 

Pani Anna Gapińska przeprowadziła dla SANTI sp. z o.o. audyt naszej marki dotyczący dotychczasowych działań marketingowych na rynku polskim i na rynkach zagranicznych. Audyt był bardzo ciekawym, zewnętrznym spojrzeniem na dotychczas realizowane działania. Pani Anna uporządkowała nasze wewnętrzne procesy marketingowe i komunikacji wewnętrznej. Zadowoleni ze współpracy zdecydowaliśmy się powierzyć pani Annie również napisanie strategii marketingowej. Zrealizowane działania sprawiły, że marka SANTI umocniła swoją pozycję na dotychczasowych rynkach, jak również odnotowała znaczący wzrost sprzedaży.

Pani Anna posiada głęboką wiedzę marketingową, widzi cel, który proponuje w zmianie podejścia do działań marketingowych, ale też skupia się na szczegółach. Panią Anię cechuje profesjonalizm, wysoka kreatywność i nieszablonowe spojrzenie na biznes. Łatwo zaadaptowała się do specyfiki naszej branży, co było dodatkowym atutem współpracy. Nasz zespół wysoko oceniał współpracę z nią, gdyż jest osobą bardzo komunikatywną. Dlatego szczerze polecam współpracę z panią Anna Gapińską.

Agnieszka Hrynkiewicz

Dyrektor Zarządzająca SANTI sp. z o.o.

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej

Pani Anna Gapińska trzykrotnie zrealizowała kompleksową promocję medialną polskiej części projektu Europejski Atlas Ryzyka na Drogach prowadzonej przez Fundację w ramach Programu EuroRAP – European Road Assesment Programme. Dzięki profesjonalnej kampanii Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem dziennikarzy, co zaowocowało wieloma doniesieniami zarówno w mediach ogólnopolskich jak i regionalnych. Fundacja jako jedyny spośród 11 partnerów realizujących projekt w Europie otrzymała nagrodę za wybitnie aktywne dążenie do redukcji liczby ofiar wypadków drogowych.

Kazimierz Jamroz

Prezes Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Gdańska

Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej wybrana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego była generalnym wykonawcą trzyletniego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu” o akronimie ZEUS. Celem pracy było zbudowanie koncepcji systemu oraz pozyskanie politycznego i społecznego wsparcia dla jego wdrożenia w Polsce.

Cały zestaw działań w obszarze PR oraz marketingu społecznego powierzono pani Annie Gapińskiej. Z przyjemnością informuję, że prace wykonane na nasze zamówienie całkowicie spełniły nasze oczekiwania, wskazując nie tylko na profesjonalizm, szeroką wiedzę i doświadczenie, ale również wysokie kompetencje komunikacyjne pani Ani. Cieszyła się wysokim uznaniem i szacunkiem naszego zespołu za dużą samodzielność i zaangażowanie w realizację wspólnego celu. Szczególnie godnymi podkreślenia są takie cechy charakteru pani Gapińskiej jak: odpowiedzialność, dynamizm w działaniu oraz wysoka kultura osobista.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek

Katedra Inżynierii Drogowej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Gdańska

Fundacja Darka Michalczewskiego Równe Szanse

Fundacja Darka Michalczewskiego Równe Szanse współpracowała z Anną Gapińską w okresie 2012 – 2015. Pani Anna świadczyła usługi z zakresu kompleksowej obsługi PR, a także była odpowiedzialna za organizację wydarzeń specjalnych. W ramach umowy wspierała działalność społeczną organizacji, poprzez budowanie pozytywnego wizerunku Fundacji Równe Szanse oraz fundatora Dariusza Michalczewskiego w mediach. Działania miały na celu kreowanie właściwego odbioru społecznego i komunikację działalności charytatywnej fundacji.

W szczególności była odpowiedzialna za:

  • Opracowanie strategii i planu komunikacji dla Fundacji Równe szanse
  • Nagłaśnianie medialne projektów sportowych i społecznych realizowanych przez fundację
  • Prowadzenie biura prasowego
  • Przygotowanie i wysyłkę materiałów prasowych
  • Zaplanowanie i komunikację ogólnopolskiej kampanii dotyczącej naboru na stypendia sportowe
  • Aranżację wywiadów z fundatorem
  • Plasowanie przedstawicieli fundacji w mediach
  • Organizację eventów z udziałem celebrytów i przedstawicieli mediów
  • Pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na planowane działania
  • Realizację kampanii społecznych

Wszystkie działania zostały przeprowadzone z dużym zaangażowaniem, zgodnie z umową i ustalonymi założeniami.

 

Aneta Miakinko

Prezes Zarządu Fundacji Równe Szanse

Wyższa Szkoła Bankowa

Pani Anna Gapińska jest osobą kontaktową i łatwą we współpracy. Bardzo chętnie podejmuje się prowadzenia nowych tematów w ramach studiów podyplomowych. W corocznej ankiecie ewaluacji studiów podyplomowych słuchacze oceniają zajęcia prowadzone przez panią Annę Gapińską pozytywnie.

Małgorata Miletić

Dyrektor Studiów Podyplomowych i Szkoleń

DNV GL Business Assurance

Anna Gapińska opracowała dla naszej firmy strategię marketingową oraz realizowała bieżące działania w obszarze wsparcia sprzedaży, w szczególności wspierające utrzymanie pozytywnych relacji z obecnymi klientami jak i pozyskanie nowych.
Anna jest bardzo dobrze zorganizowanym managerem. Chętnie dzieliła się wiedzą, identyfikowała nasze potrzeby i proponowała rozwiązania, starała się zawsze znaleźć rozwiązanie stojących przez nami problemów. Jest zaangażowana, wspierająca, ma wiedzę, doświadczenie i ciekawe pomysły, cechuje ją pozytywna energia.
W corocznym badaniu ankietowym nasi klienci bardzo pozytywnie ocenili zmianę w podejściu naszej firmy do dotychczas prowadzonych działań marketingowych.

Zdecydowanie polecam Annę jako doświadczonego marketingowca.

Tomasz Słupek

Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance sp. z o.o.